Мрія дитинства-зібрати кубик Рубіка-збулась!

 

Мрія дитинства-зібрати кубик Рубіка-збулась!

Тут метод який я використовував для цьогоРозглянем один з багаточисельних способів збору кубика Рубіка – пошаровий збір. В цьому методі спочатку збирається верхній шар (8 малих кубиків на верхній стороні навколо центрального).
Потім збирається середній шар (4 кубики на бокових ребрах). При цьому розміщення кубиків на верхній стороні не змінюється.
І, нарешті, нижній шар. Перевертаєм кубик нижньою стороною наверх – тепер потрібно, рухаючи лише кубики верхньої сторони, поставити їх на свої місця.

1. Головні позначки

1.1. Сторони кубика

Помістим кубик перед собою, так як це показано на рис.1.
• фронтальна - Ф;
• задня - З;
• права - П;
• ліва - Л;
• верхня - В;
• нижня - Н.
Звичайно, ми dказуєм відносне розміщення кожної сторони. Якщо ми, наприклад, повернемо цілий кубик навколо вертикальної осі за годинниковою стрілкою (якщо дивитись зверху), то П сторона тепер стане Ф, Ф – Л, і т.д., а В і Н не змінятся. Таким чином, колір кожної сторони, це колір її центрального кубика. Інші кубики (середини ребер і кутові) крутятся навколо цього центрального.

1.2. Поворот сторін

Доки ми не повертаєм кубик як єдине ціле, центральні кубики кожної сторони можна вважати нерухомими. Ми можем кожну з шести сторін (Ф, З, П, Л, В чи Н) повертати за годинниковою стрілкою чи проти (якщо дивитись на цю сторону). Ми будем позначати поворот будь-якої сторони за годинниковою стрілкою відповідною буквою: Ф, З, П, Л, В чи Н, а поворот проти годинникової стрілки – цією ж самою буквою, але з штрихом зверху: Ф', З', П', Л', В' чи Н'.
Кратні повороти позначаєм показником ступеня. Наприклад, поворот НН позначаєм Н2, а ФП'ФП'ФП' - (ФП')3.

2. Збір верхнього шару

Збір верхнього шару (8 верхніх кубиків навколо центрального кубика верхньої сторони) складається з двох етапів. Спочатку ми встанавлюєм на свої місця 4 центральних кубика, а потім - 4 кутових.

2.1. Встановлення середніх кубиків верхнього шару

Всього у нас 4 центральних кубики на верхній стороні, тому цей етап складається з 4 одинакових кроків. На кожному кроці поворотом кубика як єдиного цілого навколо вертикальної осі ми переміщаєм потрібне місце на сторону Ф, як показано на рис.14.
Тепер на це місце преба поставити потрібний кубик. При цьому потрібно слідкувати, щоб не порушувалось положення інших центральних кубиків цієї ж верхньої сторони.
Пошукаєм, де знаходится потрібний кубик. Лекш за все, якщо він знаходится на нижній стороні. В цьому випадку поворотом Н переміщаєм його на Ф, і, в залежності від розміщення кольорів, застосовуєм повороти, показані на рис.3 чи 4.
Останній поворот П' потрібно для того, щоб зберегти верхній кубик в центрі П.
Якщо потрібний нам кубик знаходится на середньому шарі, то потрібно спочатку перемістити його вниз рис.5.
Тепер ми отримали один з варіантів, показаних на рис.3 чи 4.
І, нарешті, останній можливий варіант - потрібний нам кубик знаходится в верхньому шарі, але на другому місці. Чи вже на своєому місці, але в перевернутому стані. В цьому випадку переміщаєм його в нижній шар, як показано на рис.3.

2.2. Встановлюєм кутові кубики верхнього шару

Всього у нас 4 кутових кубика на верхней грані, тому цей етап також складаєтся з 4 одинакових кроків. На кожному кроці поворотом кубика як єдиного цілого навколо вертикальної осі ми переміщаєм потрібне місце на ФПВ кут, як показано на рис.18.
Тепер на це місце преба поставити потрібний кубик. При цьому потрібно слідкувати, щоб не порушувалось положення інших центральних кубиків цієї ж верхньої сторони.
Потрібний нам кутовий кубик може знаходитись чи в нижньому шарі, чи в верхньому. Якщо він знаходится в нижньому шарі, то поворотом Н переміщаєм його під потрібне місце, і, в залежності від розміщення кольорів, застосовуєм одну з трьох схем повертання, показаних на рис.6, 7 чи 8. При цьому не тільки нижній кутовий кубик стає на місце верхнього, але й верхній - на місце нижнього.
Якщо ж потрібний нам кутовий кубик знаходится в верхньому шарі (не на своєому місці, чи на своєому, але повернутий), то його потрібно спочатку перемістити вниз за допомогою одного з алгоритмів, показаних на рис.6, 7 чи 8. Після цього приходимо до одного з варіантів, показаних на рис.6, 7 чи 8.

3. Збір середнього шару

Отже, верхній шар зібраний. Переходим до збору середнього шару - 4 кубиків на вертикальних бокових ребрах. Як і раніше, цей етап складається з 4 кроків. На кожному кроці ми переміщаєм потрібне місце на ФП сторону (рис.22), дивимось, де знаходится потрібний кубик і переміщаєм його на потрібне місце.
Потрібний нам кубик може знаходитись чи в середньому шарі, чи в нижньому (верхній шар вже зібраний!). Якщо він знаходится в нижньому шарі, то поворотом Н його можна перевести в одне з положень, показаних на рис.9 чи 10. а потім поставити на потрібне місце з допомогою вказаного алгоритму. Ці алгоритми переміщають кубик з нижнього шару в середній, а з середнього - в нижній.
Якщо ж потрібний кубик знаходится в середньому шарі (не на своєму місці, чи на свойому, але в повернутому стані), то спочатку одним з алгоритмів, показаних на рис.9 чи 10 (все рівно, яким) переміщаєм його з середнього шару в нижній, потім повертанням Н (потрібну кількість разів) підводим його в одне з положень, показаних на рис.9 чи 10 і застосовуєм відповідний алгоритм.

4. Збір нижнього шару

Два верхніх шари зібрані. Перевертаєм кубик незібраним шаром наверх - тепер нам потрібно зібрати тільки верхній шар, не порушуючи порядку в двох нижніх. Будемо вирішувати цю задачу послідовно. Спочатку встановим середні кубики, правильно їх зорієнтуєм, потім встановим кутові кубики і також правильно їх зорієнтуєм.

4.1. Заміна місцями двох середніх кубиків

Поворотом В один з 4-х центральних кубиків завжди можна поставити на своє місце. Інші 3 кубики стануть як вийде. Але попарною заміною їх завжди можна розставити на свої місця. Можливо, при цьому деякі з них будуть повернуті, але це можна виправити - див. наступний пункт. А алгоритм заміни двох центральних кубиків показаний на рис.11.

4.2. Переорієнтація двох середніх кубиків

Ми розставили всі 4 центральних кубики верхньої сторони на свої місця. Але деякі з них можуть виявитися перевернутими. Переорієнтація двох середніх кубиків показана на рис.12.
Якщо перевернуті два протилежних кубики (наприклад, на Ф і З стороні), то вказану операцію проводим двічі: спочатку для Ф і П кубиків (Ф при цьому стане як потрібно, а П перевернется), а потім, повернувши кубик як єдине ціле навколо вертикальної осі, ще раз повторяєм алгоритм.

4.3. Заміна місцями трьох кутових кубиків

Приступаєм до розстановки на свої місця кутових кубиків верхньої сторони. При цьому ми не звертаєм уваги на їх орієнтації (див. далі наступний пункт). Кутові кубики заміняются шляхом циклічної перестановки трьох кубиків, як це показано на рис.13.

4.4. Переорієнтація трьох кутових кубиків

І, нарешті, останній пункт - переорієнтація кутових кубиків. Вони вже стоять на своїх місцях, але, можливо, деякі з них перевернуті. Для одночасного повороту трьох кутових кубиків застосовуєтся алгоритм, показаний на рис.15.
Кожний з трьох кубиків повертаєтся на 1/3 проти годинникової стрілки, як показано на рис.15. Можливо, цю операцію потрібно буде повторити декілька разів з різними наборами трійок кутових кубиків.
Сама важка ситуація тут - якщо перевернуті лише 2 кутових кубика. В цьому випадку потрібно застосувати вказаний алгоритм принаймі тричі. Спочатку перевернути 2 кубики що залишились, а потім застосувавши двічі вищезгаданий алгоритм, повернути всі кубики на свої місця.


Создан 20 апр 2006  Комментарии       
Всего 1, последний 4 года назад
money-games 25 сен 2015 ответить
)))))))))))))))))))))))
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником